Çocuk

Ailenin en değerli parçası, geleceğimizin güvencesi olan çocuk. Onların sağlıklı gelişimi için her şeyi yapar, her şeyi feda ederiz. Peki, insanlarda oluşan psikolojik rahatsızlıkların çoğunun, çocukluk dönemlerinden Oral Dönem (0-2 yaş), Anal Dönem (2-3 yaş), Fallik Dönem (3-6 yaş), Latent Dönem (6-12 yaş) ve Genital Dönem (12+) komplekslerinden kaynaklandığını biliyor musunuz? Çocuk ile ilgili her sorunu ve farklılığı ciddiye almak gerekir.

ABA Terapisi

DIR Floortime

Otizm Spektrum Bozukluğu


• Çocuklarda geç konuşma,
• Çocukta çalma,
• Çocukta kıskançlık,
• Algı ve becerinin gecikmesi,
• Çocukta davranış bozuklukları ve tedavileri,
• Çocukta cinsel gelişim,
• Çocukta yoğun hırçınlık, saldırganlık ve öfke,
• Çocukta tırnak yeme, saç koparma,
• Alt ıslatma – dışkı kaçırma,
• Okuldan kaçma,
• Yeme ve uyku bozukluğu,
• Dikkat dağınıklığı,
• Öğrenme güçlüğü,
• Hiperaktivite,
• Sınav kaygısı – Okul başarısı.

Bunların yanında dgtt( denver ll gelişim tarama testi) uygulamaları ile çocuğunuzun kaba ve ince motor gelişimi, sosyal gelişim ve dil gelişimi ölçümleri uygulaması çocuk gelişimi uzmanları ile hizmetinizdedir.


TURKUAZ BGT © 2016