Danışma

Bireyler ve şirketlere, çağdaş yönetim ilkeleri, gereklilik, verimlilik ve kalite konularında yapılan hizmettir. Talebe uygun olarak;

Bireyin hedefi,
Şirketin hedefi alınır.

Bireyin konumu, eğitimi ve donanımı,
Şirketin sektördeki yeri, elemanların sayısı ve niteliği, karlılığı ve masrafları incelenir,

Bireyin hedeflerine uygun davranışlar ve eğitimler belirlenir, gerekli tavsiyeler yapılır.

Şirketlerin 2 ya da 3 gün iş akışı ve işlem prosedürleri izlenir, eksikler ya da gereklilikler belirlenir, bir rapor halinde şirket yönetimine sunulur.


TURKUAZ BGT © 2016